Leraar / coach Natuurkunde in Nieuw-Vennep

HVX
Binnen onze afdeling HVX wordt sinds vorig schooljaar gewerkt met een nieuwe onderwijsmethode die uitgaat van persoonlijke groei en waar leerlingen de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. Met hulp van leraar-coaches werken leerlingen aan
hun weektaken voor Nederlands, Engels en wiskunde en aan ‘quests’ die zij zelf kiezen, vormgeven en uitvoeren. Dat doen zij zonder lesrooster en zonder cijfers. We gaan hierbij uit van ‘Building Learning Power’, een raamwerk ontwikkeld door onderwijskundige
Guy Claxton. Door de flexibele indeling van de leertijd kunnen leerlingen uitstromen met een diploma dat past bij hun ambitie. Aan samenwerken en saamhorigheid wordt veel aandacht besteed. De dag wordt gezamenlijk gestart en geëindigd en de leerlingen kunnen
hun dag zodanig organiseren dat ze thuis niet of nauwelijks huiswerk hoeven te maken. Meer informatie (ook over Building Learning Power) kunt u vinden op
www.hvc.nl/hvx.
 
Vanwege de verwachte groei van deze afdeling zoeken wij collega’s die ons team willen komen versterken. De minimale betrekkingsomvang is 0,8 fte.
 
Bij HVX maken jongeren met verschillende cognitieve niveaus en leeftijden deel uit van coachgroepen die bestaan uit maximaal 17 leerlingen. U gaat zich specifiek bezighouden met het coachen van de leerlingen uit uw coachgroep en u zet zich als vak-expert in
bij het begeleiden in inspireren van leerlingen die kiezen voor projectonderwerpen die aansluiten bij uw expertise.
De werkdag bij HVX begint iedere ochtend om 08.30 uur. Leerlingen werken van 09.00 tot 15.30 aan hun ontwikkeling, uw dagen als teamlid eindigen in het algemeen om 17.00 uur. Één middag in de week is er een teambijeenkomst waar de voortgang van leerlingen wordt
besproken en gezamenlijk wordt gewerkt aan ontwikkeling van ons onderwijs.

Bekijk een impressie van wat de coachingsfunctie inhoudt door hier te klikken.

U bent in het bezit van een eerste of tweedegraads onderwijsbevoegdheid en wilt uw kennis gebruiken om het leren van jongeren te begeleiden en te stimuleren. In principe is iedere bevoegdheid voldoende. Voor een brede samenstelling van het team zijn we
in het bijzonder op zoek naar mensen die bevoegd zijn voor:

  • Nederlands
  • Engels
  • Wiskunde (eerstegraads)
  • Natuurkunde (eerstegraads)
  • Techniek (vmbo)
  • Drama
  • Beeldende vorming

Het is belangrijk dat u zelfstandig kunt werken, helder communiceert en veel verantwoordelijkheid op zich wilt en kunt nemen. Uw voornaamste taak bij HVX is het coachen van leerlingen, hen begeleiden bij alle ups en downs die zij op hun leerroute tegenkomen
of die u als coach zelf voor hen creëert. Als u daar nog geen ervaring mee heeft, kunt u dat van en met uw collega’s leren.
 
Hebt u zich verdiept in HVX en Building Learning Power en wilt u graag hard werken om deze nieuwe onderwijsvorm te helpen slagen, dan zijn wij op zoek naar u. U realiseert zich hierbij dat het onderwijs nog volop in ontwikkeling is en dat dit een extra tijdsinvestering
vraagt.
 
In de aanloop naar het nieuwe schooljaar verwachten wij van u op een aantal momenten dat u (in overleg) met ons mee kunt denken en aanwezig kunt zijn, bijvoorbeeld bij onze informele teamstart en de kennismaking met nieuwe leerlingen op 19 juni.

Solliciteer