Docent Natuurkunde in Nijmegen

Het Karel de Grote college is per 1 augustus 2021 op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste collega voor het vak natuurkunde.
 
Het gaat om een betrekking van 0,40 fte structurele formatie, onder andere in het derde en vierde leerjaar van het mavo en in de gemengde brugklassen.  De vacature bestaat uit zowel vaklessen van 70 minuten, als uit drieweeks projectonderwijs (zgn. periodeonderwijs
van maandag t/m vrijdag de eerste 90 minuten van iedere schooldag).
 

 

Wij verwachten een bevoegde collega die zich wil inzetten om samen met een betrokken en gemotiveerd team vrijeschoolonderwijs te verzorgen voor onze leerlingen. Bekendheid met het vrijeschoolonderwijs strekt tot de aanbeveling; de bereidheid je hierin
te verdiepen is een vereiste. We bieden beginnende collega’s naast cao-gerelateerde voorzieningen een interne scholing aan om thuis te raken in de achtergronden van vrijeschoolonderwijs.
 

Conform cao VO

Solliciteer