Docent Natuurkunde in Delfzijl

Stichting VO Eemsdelta zoekt voor haar locatie Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum een enthousiaste
docent natuurkunde.

De lessen worden gegeven aan leerlingen van de onderbouw havo/vwo.

Het betreft een tijdelijke vacature wegens vervanging, omvang 0,3 fte.

Je kunt tot en met 5 juni 2020 uitsluitend via MeesterBaan solliciteren (zie onderstaande link).

Informatie over de school kun je vinden op:

www.vo-eemsdelta.nl

 

Van de sollicitanten verwachten wij dat zij mede verantwoordelijk willen zijn voor het karakter van de school, waarbij de school zich als taak heeft gesteld om jongeren op te voeden tot volwaardige mensen en burgers met voor een ieder gelijke kansen voor persoonlijke
en maatschappelijke ontplooiing, waarbij ook hoort het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving waar zij deel van uitmaken. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende waarden:

– uniciteit van elke mens;
– de gelijkwaardigheid van alle mensen;
– en het besef van verantwoordelijkheid voor de omgeving.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met:
De heer P. Kamminga, teamleider havo bovenbouw Rudolph Pabus Cleveringa Lyceum, e-mail: p.kamminga@eemsdeltacollege.nl
 

Volgens cao vo

Solliciteer