Docent Nask 2e Graads, Houtrust in Den Haag

Het Maris College is een school met 6 locaties in Den Haag. De school telt momenteel ruim 2600 leerlingen en 300 medewerkers. De school heeft 5 vmbo locaties en 1 havo-vwo  locatie. Hiermee bieden we alle niveaus en leerwegen binnen het voortgezet onderwijs
aan. De school staat goed aangeschreven in Den Haag. Het is onze missie om 'kleinschalig, veilig en kansrijk' onderwijs aan te bieden. Betrokken docenten, heldere schoolregels en nieuwe of gerevitaliseerde gebouwen dragen bij tot het 'thuisgevoel' op school.

Locatie: Maris Houtrust
Vacature: docent Nask
Ingangsdatum: 1 februari 2019
Bevoegdheid: 2e Graads
Lesuren.fte: 6/0,2222

Solliciteer