Docent NASK 1 en 2 in Amsterdam

De Amsterdamse MAVO is een school op humanistische grondslag die in september 2016 is gestart met twee klassen. Schooljaar 2019-2020 hebben wij ongeveer 220 leerlingen en tevens onze eerste eindexamenklas afleveren. Veel van onze leerlingen hebben zowel
natuurkunde als scheikunde in hun pakket gekozen.
Wij zoeken een ondernemende NASK docent. Iemand die het liefst NASK 1 en 2 kan geven. Je bent verantwoordelijk voor alle NASK lessen in de onderbouw maar ook voor de examinering in de bovenbouw. Een deel van het curriculum moet nog ontwikkkeld worden.
 

 

Wij zoeken een docent die ervaring heeft met lesgeven op de MAVO.
We zoeken iemand die met ons de school verder gaat uitbouwen en medeverantwoordelijk is voor het meerjarig curriculum en het vakwerkplan. Verder werk je samen met collega's van andere vakken om onze vakoverstijgende participatieprojecten vorm te geven. Zie
onze website www.deamserdamsemavo.nl  
 

Volgens de CAO

Solliciteer