(10) Docent natuurkunde 1e graads in Roosendaal

Ons Middelbaar Onderwijs OMO Scholengroep Tongerlo

OMO sg Tongerlo is een school voor praktijkonderwijs, vmbo met en zonder leerwegondersteuning, havo, atheneum en gymnasium. OMO sg Tongerlo bestaat uit drie deelscholen: het Gertrudiscollege, het Norbertuscollege en het Da Vinci College. Vanaf komend schooljaar bestaat de scholengroep uit een school voor vmbo/praktijkonderwijs, het Da Vinci College, uit een lyceum, het Norbertus Gertrudis Lyceum en een categorale mavo, de Norbertus Gertrudis Mavo.

OMO scholengroep Tongerlo maakt deel uit van de academische opleidingsschool West-Brabant en leidt in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, de Fontys Lerarenopleiding en de universiteit van Tilburg, studenten op voor het docentschap.

Het Norbertus Gertrudis Lyceum te Roosendaal is een school met een havo- en vwo-opleiding. Momenteel is de school in ontwikkeling. Enkele jaren geleden is gestart met de implementatie van een vernieuwend onderwijsconcept. Deze implementatie zal in schooljaar 2019-2020 voltooid worden. In het onderwijsconcept staat het leren van de leerling centraal. Dat betekent dat in het onderwijs aandacht is voor een contextrijke leeromgeving, kennisverwerving en –verwerking, motivatie, reflectie en eigenaarschap. Daarnaast wordt er binnen de school in toenemende mate gebruik gemaakt van leren en lesgeven met ICT. In schooljaar 2019-2020 werken alle leerlingen uit klas 1, 2 en 3 met Chromebooks.
De school wordt door ruim 1400 leerlingen gewaardeerd om de goede sfeer. Naast aandacht voor een goede begeleiding van de leerling stoppen wij veel energie in de ontwikkeling en kwaliteit van het onderwijs.

Bij het Norbertus Gertrudis Lyceum is men per 1 augustus 2019 op zoek naar een

Docent Natuurkunde 1ste graads (LD)

0,8 – 1,0 FTE (aanstellingsomvang ter bespreking)
• Het betreft een tijdelijke aanstelling met uitzicht op vast

Wij zoeken een enthousiaste en betrokken collega:
• die in het bezit is van een eerstegraads lesbevoegdheid natuurkunde of bezig is met deze te behalen;
• die zich kan vinden in de visie van de school, kan handelen conform pedagogisch en didactisch concept en zich daarin wil ontwikkelen;
• die een bijdrage kan leveren aan zowel de vaklessen als vakoverstijgend onderwijs;
• die prettig en effectief samenwerkt met collega’s in de sectie;
• die affiniteit heeft met leerlingen van de bovenbouw havo en vwo;
• die in staat is te differentiëren binnen de klas en leerdoelgericht te werken;
• die bereid is les te geven met ICT en zich daarin wil ontwikkelen;
• die voldoet aan de functie-eisen zoals beschreven in het functieboek van OMO.

Wij bieden:
• een aantrekkelijke werkomgeving met ruime mogelijkheden voor verdere professionele en persoonlijke ontplooiing;
• een gedegen inwerkprogramma en inwerktijd gedurende de eerste twee jaren van de aanstelling;
• een enthousiast en open team;
• goede arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO OMO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw B. Renne, conrector, of de heer R. de Mooij, domeinleider, beiden bereikbaar via telefoonnummer 0165-792300.

Solliciteer