(04) Docent Natuurkunde in Roosendaal

Het Da Vinci College is een school die het basis/kader vmbo- en praktijkonderwijs verzorgt voor zo’n 800 leerlingen uit Roosendaal en omgeving en is sinds 2016 gehuisvest in een prachtig nieuw gebouw; volledig ingericht om goed onderwijs te kunnen verzorgen. De school gaat ervan uit dat leren ontstaat daar waar mensen werkelijk belangstelling hebben voor wie ze zijn en wat hen beweegt.
Het Da Vinci College richt zich sterk op de pedagogische opdracht. De leerling leert zijn weg te vinden in zijn of haar persoonlijke, maatschappelijke en beroepsmatige leef- en werkomgeving. Heel belangrijk daarbij vinden wij het vertrouwen in de eigen talenten. Het Da Vinci College wil dat elke leerling erop vertrouwt dat de school de voorwaarden schept om te leren ontdekken wie hij of zij is, wat hij of zij kan en wat hij of zij wil.

Bij het Da Vinci College (onderdeel van OMO sg Tongerlo), zijn wij voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 op zoek naar een
docent natuurkunde voor 1 fte
Het betreft een tijdelijk dienstverband voor 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.

Wij zoeken een enthousiaste en betrokken collega:
• die ervaring en affiniteit heeft met leerlingen in de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg;
• die in staat is leerlingen te binden, boeien en inspireren;
• die op de juiste wijze contact kan maken met de klassen en de individuele leerlingen;
• die binnen het vak natuurkunde de koppeling kan maken met het beroepsgericht vak Techniek;
• die in het bezit is van een tweedegraads lesbevoegdheid of studerend (vergevorderd) is om deze bevoegdheid te behalen;
• die prettig en effectief samenwerkt met collega’s binnen het team Techniek en de sectie;
• die zich kan vinden in de visie van de school, kan handelen conform pedagogisch en didactisch concept en zich daarin wil ontwikkelen;
• die voldoet aan de functie-eisen zoals beschreven in het functieboek van OMO (op aanvraag beschikbaar)

Wij bieden:
• een aantrekkelijke werkomgeving met ruime mogelijkheden voor verdere professionele en persoonlijke ontplooiing;
• een enthousiast en open team;
• goede arbeidsvoorwaarden op basis van de Cao OMO 2018;
• inschaling conform cao in schaal LB met een minimum salaris van € 2747 en max. € 4186.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W. de Regt te bereiken via telefoonnummer: 0165- 792100.

Ons Middelbaar Onderwijs OMO sg Tongerlo
OMO sg Tongerlo is een school voor praktijkonderwijs, vmbo, met en zonder leerwegondersteuning, havo, atheneum en gymnasium. OMO sg Tongerlo heeft 3 locaties;

– Da Vinci College
– Norbertus Gertrudis Mavo
– Norbertus Gertrudis Lyceum

OMO sg Tongerlo maakt deel uit van de academische opleidingsschool West-Brabant en leidt in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, de Fontys Lerarenopleiding en de universiteit van Tilburg, studenten op voor het docentschap.

Solliciteer